วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Accounting

เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน

ที่มาและความสำคัญ
"บัญชีครัวเรือน" เรามักได้ยินคำๆ นี้หนาหูขึ้นในช่วงที่หลายๆ คนเริ่มกลับมามองชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น บัญชีครัวเรือนมิเพียงแต่เป็นแค่การจดบันทึกตัวเลขเท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และหลักคิดเบื้องหลังการดำรงอยู่ของชุมชน ตลอดจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดีกว่า สิ่งนี้เองจึงเป็นที่มาของ"บัญชีครัวเรือน
การรณรงค์ให้คนไทยออมเงินตามสโลแกน “มีออม...ไม่มีอด” นั้น ถือเป็นโครงการดีมีประโยชน์ที่คนไทยควรให้ความสนใจ ควรจะปฏิบัติ แต่บางคนก็อาจแย้งว่าทุกวันนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้ว...จะเอาที่ไหนมาออม !! ซึ่งกับหลายคนก็เป็นความจริงที่น่าเห็นใจ แต่กับบางคนอาจเป็นเพราะยังขาดการจัดการเงินที่ดี...น่าจะลอง “จัดการเงิน” ด้วยการ “ทำบัญชี” ทำ “บัญชีครัวเรือน” บางทีอาจช่วยให้ดีขึ้น !!
เขาบอกว่า... ทำบัญชีครัวเรือนไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อคุมยอดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายได้ เมื่อชนะก็ยิ่งมั่นใจ และอยากทำลายสถิติค่าใช้จ่ายเดือน ใหม่ไปเรื่อย ๆ ซึ่งเคล็ดลับความสนุกในการทำบัญชีครัวเรือนนั้นอยู่ที่ทำงานกันเป็นทีมและถ่วงดุลกัน เช่น สามีลงบัญชี...ภรรยาตรวจ ภรรยาลงบัญชี...สามีตรวจ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องของการใช้จ่าย
2. เพื่อฝึกให้เกิดการใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้มีประโยชน์
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เงิน
4. ฝึกให้ใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บัญชีครัวเรือน” ช่วยชี้ว่าจัดการเงินได้ถูกต้องแค่ไหน
2. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
3. เพื่อรู้รับ-รู้จ่าย-รู้เก็บ..ไม่อด “จดแล้วไม่จน”
4. เพื่อรับรู้รายได้และรายจ่ายที่แน่นอน รวมทั้งทราบค่าใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือย
5. คุมยอดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายได้